Breaking News
Home / Rom Other / Amazon Fire 5th Gen tiếng việt chplay

Amazon Fire 5th Gen tiếng việt chplay

Hướng dẫn dành cho máy OS 5.1, còn nếu lớn hơn thì các bạn hạ về, còn không thì tìm trên google nhé

+ Chuẩn bị:
Rom cm-12.1
Gapps ở đây
Recovery cm12 hoặc TWRP_Fire

+ Uprom:
Bật chế độ usb debug, cài driver nếu chưa có ( tìm trên google)

Mở cmd gõ mất lệnh sau

adb reboot bootloader

khi máy vào fastboot thì gõ tiếp

fastboot boot cm-12-recovery.img

hoặc

fastboot boot TWRP_Fire_2.8.7.0.img

Khi máy vào recovery thì wipe máy cho sạch, rồi install rom cm12, sau đó install tiếp gapps để có chplay

reboot máy và hưởng thụ

Vừa test 1 em xong

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.