Home / Tip and Guide / Backup rom MTK bằng SP FlashTool

Backup rom MTK bằng SP FlashTool

 

Soft hỗ trợ:
SP Flash Tool
MtkDroidTools_v253

Bước 1: Tạo scatter file bằng MTKDroidTools
Scatter là file text chứa block map điện thoại của bạn, file này dùng cho SP FlashTool

Máy phải bật USB Debug, mở MTKDroidTools, -> chọn Block Map -> Create scatter file -> Chọn save. Sau khi tạo xong file Scatter bạn không cần tắt cửa sổ chính, để tiện sử dụng sau này!

[IMG]

Bước 2: Mở SP FlashTool, và chọn scatter đã tạo ở bước 1, sau đó chọn Read Back tab.

[IMG]

Bước 3: Chọn add và điền tên ROM
Chọn Add -> Kick đúp chuột vô dòng vừa add. Điền tên file, tên file bắt đầu với ROM_ giống như nó để mặc định ở FlashTool! Lưu lại và nhớ đường dẫn của nó nhé

[IMG]

Bước 4: Điền thông số để read rom
Start address = 0x000000 (luôn luôn)
Length nằm ởtrong scatter file, hoặc xem 2 hình dưới rồi làm theo

[IMG]
[IMG]

Bước 5: tắt nguồn điện thoại, rút cáp, nhấn “reab back” trên SP FlashTool, cắm cáp lại

[IMG]

Bước 6: Sau khi Readback được file Rom_0, bật máy điện thoại vào android, quay lại MTK Droid Tool, bấm tab “Root, Backup, Recovery”, chọn “To Process file Rom_ From Flash tool”, hiện ra bảng ta dẫn đến file Rom_0 đã được tạo ra.

[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]

Sưu tầm

Leave a Reply