Breaking News
Home / Firmware Various / M-N-O-P (page 4)

M-N-O-P

All Brand: Masstel, Mivo, PMZ, Puncher, Nova Phone, OUKITEL

Rom Galaxy J3 SC7731 clone

galaxy j3

Rom Samsung J3 – Android 6.0 Firmware clone samsung Galaxy J3 SC7731 Brand: PMZ Release: sp7731c_1h10_32v4_oversea-user Description: sp7731c_1h10_32v4_oversea-user 6.0 MRA58K eng.wgx.20171012.114238 release-keys Version: A453_N9_3GW_PMZ_MXG_TECEL_YHX_5M_V1.1 Rom stock fix logo, logo screen …

Read More »

Firmware S7 mini SC7731

S7 mini

Rom S7 mini – Android 6.0 Firmware S7 mini SC7731 pac file Brand: PMZ Release: sp7731c_1h10_32v4_oversea Description: sp7731c_1h10_32v4_oversea-user 6.0 MRA58K eng.wgx.20170719.153302 release-keys Version: A451_N9_3GW_PMZ_DIBAI_ZX_YD_5M_V1.1 Rom stock fix logo, logo screen …

Read More »

Rom Samsung J7 mini SC7731

J7 mini

Rom Samsung J7 mini – Android 6.1 Firmware clone Samsung J7 mini SC7731 Brand: PMZ Release: sp7731c_1h10_32v4_oversea Description: sp7731c_1h10_32v4_oversea-user 6.1 MRA58K eng.zhangyuanan.20170928.183605 release-keys Version: A459_N9_3GW_PMZ_DB_YD_8M_V1.1 Rom stock fix logo, logo …

Read More »

Firmware J7 Max MT6580

J7 Max

Model: J7 Max – Android: 7.0 Only MT6580 Brand: MBML(M5), CT(PMZ), PJ(A564), DM(ORRO_BX), PMA(J7_Max) Release: ALPS.L1.MP6.V2_KEYTAK6580.WEG.L_P24 Description: full_keytak6580_weg_l Version: M5_80L_WEG_3GW_B15_EMMC_32_4_QHD_DDR3_PMZ_L_A564_ORRO_BX Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove virus, unbrick… …

Read More »

Firmware Oppo F3 MT6572 Clone

oppo

Rom Oppo F3 – Android 4.4.2 Firmware clone Oppo F3 MT6572 (fake android 6.1) Only MT6572 Brand: lmkj Release: ALPS.KK1.MP7.V1 Description: lokyee72_cwet_kk_m18-user 4.4.2 KOT49H eng.lijian.1496751484 test-keys Version: m18_dhd_l10e_090_en_qhd Rom stock …

Read More »

Rom NOVA DE 6 MT6580

Rom NOVA DE 6 – Android: 6.0 NOVA DE 6 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1507719480 test-keys Version: V163_V1.0_HD720M_K29C3_B1B2B5_1GB_16GB_NOVA_DE6+ FLASH: KMK3U000VM_B410 KMK8X000VM_B412 KMK8U000VM_B410 TYD0HH251623RC TYD0GH231624RC H9TP18A8JDMCPR_KGM …

Read More »

Rom NOVA PHONE 6 MT6580

Rom NOVA PHONE 6 – Android 6.0 Firmware NOVA PHONE 6 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1502190674 test-keys Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove …

Read More »

Rom NOVA PHONE 9 MT6580

Rom NOVA PHONE 9 – Android 6.0 Firmware NOVA PHONE 9 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1507632104 test-keys Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove …

Read More »

NOVA PHONE 8 MT6580

Rom NOVA PHONE 8 – Android 6.0 Firmware NOVA PHONE 8 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1507632104 test-keys Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove …

Read More »

Firmware NOVA PHONE 7 MT6580

Rom NOVA PHONE 7 – Android 6.0 NOVA PHONE 7 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1507711280 test-keys Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove virus, …

Read More »

Firmware NOVA DE1 MT6580

Rom NOVA DE1 – Android 6.0 Firmware NOVA DE1 MT6580 Brand: NOVA Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.we.c.m_P21 Description: full_magc6580_we_c_m-user 6.0 MRA58K 1507631812 test-keys Version: V117_HD_80M_JINHUIMA_S002_B15_16GB_2D2+20171010- Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove virus, …

Read More »

Rom fake oppo F3 Plus

oppo

Rom Oppo F3 Plus MT6580 – Android 6.0 Firmware Clone Oppo F3 Plus MT6580 Description: full_yuanda6580_we_l-user 5.1 LMY47I 1489808098 test-keys Device Brand : F3 Plus CPU : MT6580 Device Project …

Read More »

Rom Oppo R9s MT6572 clone

oppo

Rom Oppo R9s MT6572 (fake) Android: 6.1 – R9s MT6572 Brand: lmkj Release: ALPS.KK1.MP7.V1 Version: m18_dhd_l10_e_000_en_qhd Description: lokyee72_cwet_kk_m18-user 4.4.2 KOT49H eng.lijian.1493293734 test-keys LCD Support: ili9807_auo, ili9807_ivo, jd9261_auo, rm68191_auo, ili9885_xinyongrong Rom stock fix …

Read More »

Rom Oppo F1s MT6572 (clone)

oppo

Rom Oppo F1s MT6572 (fake) Android: 6.1 – F1s MT6572 Brand: lmkj Release: ALPS.KK1.MP7.V1 Version: m18_dhd_l10_d_000_en_qhd Description: lokyee72_cwet_kk_m18-user 4.4.2 KOT49H eng.lijian.1493293734 test-keys LCD Support: ili9807_auo, ili9807_ivo, jd9261_auo, rm68191_auo, ili9885_xinyongrong Rom …

Read More »

Free Rom Oppo F3 & F3 Plus

oppo

Rom Oppo F3 & F3 Plus for remove infected virus, pattern lock, Unbrick, repair stuck on logo, etc… Firmware Oppo F3: (tested ok 100%) CPH1609EX_11_A.04_170426   Firmware Oppo F3 Plus …

Read More »

Rom fake Oppo F3 mini M6572

oppo

Rom F3 mini – Android: 6.0.1 Firmware fake oppo F3 mini Mt6572 Brand: lmkj Release: ALPS.KK1.MP7.V1 Version: m12v69_dx_Q9_ouyang_fw_en_v01 Description: lokyee72_cwet_kk_m12-user 4.4.2 KOT49H eng.yanhb.1493114062 test-keys Link 1 or Link 2 password: …

Read More »

Rom NOVA APOLLO MT6735

Rom NOVA APOLLO – Android 5.1 Firmware NOVA APOLLO MT6735 manufacturer: APOLLO Version: V696_HD_V1.1_V1.0.7_R1_TT_T12_NOVA_APOLLO Device: V696_35M_65C_HD_T12_B1358_NOVA+ Release: ALPS.L1.MP3.V2.3_MAGC6735M.65C.L1_P13 oem: kingsentime6753_5.1   Gapps include – No Rooted Language support: Multilang   …

Read More »

Rom Nova WOW2 MT6580

Rom Nova WOW2 – Android 6.0 Firmware Nova WOW2 MT6580 Version: V178C_QHD_M_V1.3_88_V1.0.1_CS_105F_NOVA_WOW2 Device: V178C_105F_ZX_WOW2_B15 Release: alps-mp-m0.mp1-V2.39_magc6580.weg.c.m_P19 OEM: kingsentime6580_6.0 Gapps include – No Rooted Language support: Multilang LCD support: jd9261_dsi_vdo_common ili9807_dsi_vdo_common …

Read More »

Rom Nova CUPID

Rom Nova CUPID – Android 5.1 Firmware Nova CUPID MT6735 Description: full_magc6735m_65c_l1-user 5.1 LMY47D 1480134078 test-keys Brand: NOVA – LMY47D test-keys Version: V696_HD_V1.1_V1.0.4_R1_TT_T12_NOVA_CUPID Release: ALPS.L1.MP3.V2.3_MAGC6735M.65C.L1_P13 Device: V696_35M_65C_HD_T12_B1358_NOVA_CUPID+20161126-1223 Gapps include – …

Read More »

Free Oppo A33 rom unbrick OK

Hướng dẫn sơ qua 1 chút về cách làm + Nếu máy bị brick không vào được fastboot, thì mở soft Msm8x39DownloadTool.exe và chọn số 15035 như hình dưới và …

Read More »

Rom NOVA N18 MT6572

Rom NOVA N18 – Android 4.4.2 Firmware NOVA N18 MT6572 Brand: NOVA – KOT49H Version: C5_72KK_KK_3GW_B15_EMMC_32_4_FWVGA_JJX_G19_B_NOVA Description: yuanda72_cwet_kk-user 4.4.2 KOT49H eng.root.1465986548 test-keys Release: ALPS.KK1.MP7.V1 Gapps include – No Rooted Language …

Read More »

Some Flash File Unbrick Oppo

oppo

+ Tất cả các file dưới đều là sưu tầm, và chưa test, nên ae suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng. + Mình sẽ không phản hồi bất cứ …

Read More »

Rom OPPO R5 – R8106 unbrick

    + Nếu máy mất boot thì để nguyên thư mục và chạy Msm8x39DownloadTool.exe + Nếu chỉ treo logo thì copy những file sau vào thư mục riêng: boot.img …

Read More »

Rom Nova N15 MT6580

Rom Nova N15 – Android 5.1 Firmware Nova N15 MT6580 Description: full_yuanda6580_we_l-user 5.1 LMY47I 1453953692 test-keys Release: ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L Brand: Nova – LMY47I Rom stock fix logo, logo screen freeze, remove …

Read More »