Home / Firmware Various / Q-R-S-T / Full File Galaxy J1 (j120H) Ver 5.1.1 Tiếng Việt

Full File Galaxy J1 (j120H) Ver 5.1.1 Tiếng Việt

  • Loại máy: Samsung Galaxy J1 SM-J120H
  • Khu vực: có tiếng việt
  • Hệ điều hành: Android 5.1.1 Lollipop
  • Dung lượng: 1050 MB
  1. SM-J120H_TV Ver 5.1.1