Home / Firmware Various / I-J-K-L / Hướng dẫn flash rom Lenovo Vibe K5 (A6020a40)

Hướng dẫn flash rom Lenovo Vibe K5 (A6020a40)

 
+ Hôm nay không có gì làm, nên viết hướng dẫn flash firmwave Lenovo Vibe K5 (A6020a40)
+ Dùng để fix treo logo, dính virus, lỗi ứng dụng đã dừng, tự tải ứng dụng…Chuẩn bị:
Driver: Links download for membership only
Tool: Links download for membership only
Rom:
Links download for membership only
Links download for membership only
password : romshared.com
Flash Rom:
+ Cài driver và tool QPST
+ Mở soft QFIL (khi cài xong QPST sẽ có)
+Nhấn Vol Up + Down, cắm cáp USB và chờ cho đến khi win cài đặt driver xong.Select Build Type: Chọn Flat BuildSelect Programmer: Click Browse, chỉ tới thư mục rom, và chọn prog_emmc_firehose_8929.mbnClick Load XML: và chọn rawprogram0.xml, nhấn ok, hiện bảng tiếp theo chọn patch0.xmlSau đó click Download và chờ cho đến khi soft chạy xong.

Leave a Reply