Home / Tip and Guide / Hướng dẫn up rom LG (KDZ) bằng LGUP

Hướng dẫn up rom LG (KDZ) bằng LGUP

Với LGup dễ dàng nâng cấp cũng như hạ cấp stock rom với file KDZ hoặc TOT.
  • Download LGUp: ở đây
  • Link KDZ và TOT: ở đây
  • Giải nén file LGUp ra sẽ có 2 files. Cài file LGUP_8994_DLL trước rồi đến LGUp.
  • Kết nối điện thoại với chương trình LGUp.

  • Click vào file PATH trỏ đến file KDZ và đóng LGUp lại.
  • Mở Lgup lại, tick vào REFURBISH (hard reset) và tick vào Bin. Nhấn start

Chú ý:

  • Một số thiết bị G3 có thể không được LGUP nhận ra hoặc báo lỗi Model thì ta xóa hẳn LGUP đi rồi cài đặt và thử lại lần nữa
  • Mặc định khi ta lựa chọn mục Refurbish thì chỉ chọn được File .tot còn khi lựa chọn mục Upgrade thì chọn được cả .tot và .kdz
  • Ở đây có một mẹo để khi lựa chọn Refubish ta vẫn có thể chọn được File .kdz đó là sau khi chọn File .kdz ở mục Upgrade ta tắt tool LGUP đi – lúc này vẫn giữ máy kết nối với máy tính như bình thường. Rồi mở lại LGUP thì lúc này ở mục File Path vẫn giữ nguyên File .kdz mà ta chọn lúc trước. Ta chỉ chọn sang ô Refubish là được.

Hướng dẫn flash rom bằng Video với LGUP

*Nâng cấp rom với file KDZ:

 

* Hạ cấp rom với file TOT:

LG G4 : Hard Reset (Factory Reset)

-Giữ power + volume down
-Logo LG hiện ra, buôn power ra mà vẫn giữ volume down. Xong bấm power 1 lần nữa là vào fatory data

 

 

 

Leave a Reply