Home / Tip and Guide / Oppo Customer Service Tool

Oppo Customer Service Tool

Sưu tầm được Tool Oppo Customer Service phục vụ cho công việc up rom, sửa chữa fix imei tất cả trong 1, rất tiện cho ae thợ mobile

Giới thiệu sơ qua tool có thể làm được những gì

Cách chuyển ngôn ngữ từ TQ qua tiếng anh

Dùng cho decode pass

Dùng fix imei Qcom
fix imei MTK

Dùng flash máy sử dụng chip MTK, và mục cuối dùng flash cho máy QCOM

 

Link: Download Here

pass: romshared.com

Leave a Reply