Home / Firmware Various / Q-R-S-T / Rom Full 5 File Galaxy Tab A With Spen Ver 6.0.1 Tiếng Việt

Rom Full 5 File Galaxy Tab A With Spen Ver 6.0.1 Tiếng Việt

Full 5 tập tin Galaxy Tab Một Với ​​spen Ver 6.0.1 Tiếng Việt

 

  • P585YDXU1APH7
  • AP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship_meta.tar
  • BL_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar
  • CP_P585YDXU1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar
  • CSC_OLB_P585YOLB1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar
  • HOME_CSC_OLB_P585YOLB1APH7_CL9044444_QB10754364_REV00_user_low_ship.tar

Tải về

 

Leave a Reply