Breaking News
Home / Firmware Various / M-N-O-P / Some Flash File Unbrick Oppo

Some Flash File Unbrick Oppo

+ Tất cả các file dưới đều là sưu tầm, và chưa test, nên ae suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng.
+ Mình sẽ không phản hồi bất cứ cái gì nếu ae sử dụng các rom này mà gây chết máy.
+ Những ai test rom này ok hay không ok thì vui lòng cmt lại để mình bổ sung vào bài:p
============================================

Hướng dẫn sơ qua 1 chút về rom: trong rom có 2 thư mục.
+ Thư mục B1: nếu máy bị brick không vào được fastboot, thì dùng nó để cứu boot, làm cho máy lên và vào được fastboot, thì dùng tiếp B2 để flash system cho máy.

+ Thư mục B2: Nếu máy bị treo logo nhưng vào được fastboot, thì dùng cmd để flash máy qua fastboot

fastboot erase boot
fastboot flash boot boot.img
fastboot erase cache
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase recovery
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot erase system
fastboot flash system system.img
fastboot erase userdata
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot reboot

Nếu tất cả ok, muốn chắc ăn thì up thêm 1 lần rom zip.

Driver Qualcomm oppo:
Links download for membership only

Rom:
Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only
============================================
Links download for membership only
R8000 này có người test ok, root và gọi hồn full tiếng việt nhé
============================================
Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

Links download for membership only

password: romshared.com